ALFKAIR BRISTR RAISTI STAIN ÞINA AFT ARLIK TROTIN SIN IS AIN UAS UR ARNI UILTR IS HAN BARIÞISK UIÞ OLAIF
"Alfgeir prest reiste denne steinen etter Erling, sin herre, som ensom ble sveket av aren, da han sloss med Olav"

Rekonstruksjon av minnekors over Erling Skjalgsson
Erling falt i kamp mot Olav Haraldsson (Olav den hellige) 21. desember 1028.
Trolig sto slaget i Soknasundet 10 km nord for Stavanger.
Korset ble opprinnelig reist i Stavanger ved innfartsveien fra Jæren. Her sto det omtrent der Kongsgaten og Stiftelsesgaten nå krysses. Siden er det flyttet tre ganger og står i dag utstilt på Stavanger Museum. Korset regnes å være Norges eldste rikshistoriske monument.

Erling Skjalgsson fra Sola
Erling Skjalgsson levde fra ca. år 970 til 1028. Han er den mest vidgjetne Solabu som noensinne har levd. I mesteparten av sitt liv var Erling den mektigste mann i Norge. Han var herse (småkonge) over hele Sørvest-Norge. I 996 ble han gift med Astrid, søster til Olav Tryggvason (norsk konge 995-1000).
Snorre forteller at Erling hadde menge og store frender, og var mektig og vennesæl. Han hadde støtt en mengde folk om seg, som om det var en kongshird. Når jarlene var i nærheten, hadde han to hundre mann eller flere. Erling hadde et stort hærskip, det hadde 32 rom, og var enda stort etter romtalet. Det brukte han i viking og i stevneleidang, og det tok minst to hundre mann.
Etter Olavs fall i slaget ved Svolder, forsøkte Erling å være på god fot med den nye kongen, Olav Haraldsson (senere Olav den hellige norsk konge 1015-1030). Flere strider mellom dem endte imidlertid med at Erling ble drept i Soknasundet 21. desember 1028.

På vestsiden av Hafrsfjord står ei rekke bautasteiner som tradisjonen har knyttet Erling Skjalgssons navn til. Snorre har mange historier om Erling i sine kongesagaer. Ved hver bauta er det satt opp skilt som forteller ulike historier om Erling fra Snorres kongesagaer.

"Skjalgsson-løypa":
Jåsund: Erling Skjalgsson og sagnet
Meling: Erling faller i Soknasundet
Haga: (Skilt er ikke utplassert ennå)
Risa: Erling - den mektigste høvdingen
Hogstad: Erling Skjalgsson fra Sola
Sømme: Erling blir gift med Astrid, søster til Olav Tryggvason
Sømme: Skjalgssonkorset

 

"Skjalgsson-løypa" - minnekors på Sømme


Her finner du bautasteinene:
Jåsund

Meling
Haga
Risa
Hogstad
Sømme

 

< TILBAKE TIL FORRIGE
< TILBAKE TIL HOVEDSIDEN